Miễn phí đặt hẹn khám khoa tim mạch

Giờ làm việc khoa tim mạch

Thứ hai – Thứ bảy 7.30 – 16.30
Chủ nhật Nghỉ