Miễn phí đặt hẹn khám khoa tổng quát

Giờ làm việc khoa tổng quát

Thứ hai – Thứ bảy 7.30 – 16.30
Chủ nhật Nghỉ