Bs. Đỗ Kỳ Nhật (Khoa Tai Mũi Họng ) nghỉ phép từ ngày 18/06/2018 đến hết ngày 19/06/2018
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
Ts.Bs.
Hoàng Lương
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Ts.Bs.
Hoàng Lương
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Ts.Bs.
Hoàng Lương
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Luân phiên theo ca trực
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Luân phiên theo ca trực
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Luân phiên theo ca trực
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.CKI.
Nguyễn Đức Tùng
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Ths.Bs.CKI.
Trần Thị Thúy Hằng
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Bs.CKII.
Đỗ Kỳ Nhật
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Bs.CKII.
Phan Thị Thảo
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc
Ths.Bs.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
Bs.CKI.
Tạ Văn Thuận
Buổi Tối (17h00 - 19h45)
Bs.CKII.
Trịnh Thị Minh Hải
Ths.Bs.CKI.
Lê Thị Hồng Hải
Ths.Bs.CKI.
Đăng Thị Thùy Trang
BS.CKI.
Tạ Văn Thuận
Bs.CKII.
Vũ Văn Khánh
Luân phiên theo ca trực
Ths.Bs.CKI.
Trương Kim Tri
Bs.CKII.
Trần Cao Khoát
Ths.Bs.
Trần Quý Ngọc
Ths.Bs.
Thái Phan Hưng
Luân phiên theo ca trực
Ths.Bs.
Đinh Tiến Trung
Bs.CKI.
Nguyễn Đức Ngọc

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
Ths.Bs.
Nguyễn Hiền Minh
Ths.Bs.
Nguyễn Hiền Minh
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Buổi Tối (17h00 - 19h45)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
BS.
Lâm Thị Tú
BS.
Lâm Thị Tú
BS.
Lâm Thị Tú
Bs.CKII.
Tăng Ngọc Diệp
BS.
Hoàng Quang Minh
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
BS.
Lâm Thị Tú
BS.
Lâm Thị Tú
BS.
Lâm Thị Tú
Bs.CKII.
Tăng Ngọc Diệp
Buổi Tối (17h00 - 19h45)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Buổi Sáng (7h30 - 11h30)
Bs.CKI.
Mai Thị Diệu Trinh
Bs.
Bùi Nhuận Quý
Bs.CKI.
Mai Thị Diệu Trinh
Bs.CKI.
Mai Thị Diệu Trinh
Bs.CKI.
Mai Thị Diệu Trinh
Bs.
Bùi Nhuận Quý
Buổi Chiều (13h00 - 16h30)
Buổi Tối (17h00 - 19h45)