Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động năm 2023

Hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Với quyết tâm thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân viên, y bác sĩ trong đơn vị về việc phòng ngừa, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm cảithiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng chống dịch COVID-19; phòng chống các dịch bệnh khác; bảo đảm tính mạng của nhân viên, y bác sĩ.

Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động năm 2023

Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiến hành hưởng ứng và phát động tháng hành động về chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” với những hoạt động sau:

  1. Hoạt động truyền thông, tuyên truyền giáo dục
  2. Công tác kiểm tra
  3. Hoạt động chuyên đề

hoat dong an toan ve sinh lao dong 2023

An toàn, vệ sinh lao động là một quá trình liên tục và không bao giờ có thể đạt được mục tiêu một cách hoàn hảo. Chúng ta cần thường xuyên đánh giá, kiểm tra và cải thiện các hoạt động an toàn, vệ sinh lao động trong môi trường làm việc để đảm bảo rằng nhân viên được bảo vệ và có một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Hãy tham gia tích cực và hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 để cùng xây dựng một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và bảo vệ sức khỏe của nhân viên. Chúng ta hãy cùng nhau làm cho mỗi ngày là một ngày an toàn và bảo vệ tính mạng của chính mình cũng như người khác.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Search

+