MỤN TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG

MỤN TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG

Dạng mụn thường gặp gọi là trứng cá thông thường. Trứng cá thông thường ảnh hưởng đến thanh thiếu niên nhưng chúng có thể dai dẳng hoặc trở nên nghiêm trọng ở người trưởng thành. Hầu hết (nhưng không phải là tất cả) bệnh nhân bị mụn trứng cá do có da nhờn.

1. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG

Vị trí của trứng cá thông thường là ở: mặt, ngực, lưng và thỉnh thoảng có thể xuất hiện ở vị trí khác ngoài mặt, ngực và lưng. Thường có nhiều dạng sang thương cùng lúc:

  • Những sang thương không viêm: cồi đóng, cồi mở, nốt không viêm.
  • Những sang thương viêm: sẩn viêm, sẩn mụn mủ, nốt viêm.
  • Những sang thương thứ phát: Vết trầy sước, sẩn màu đỏ, sẩn tăng sắc tố sau viêm, sẹo mụn

Những sang thương đơn lẻ thường tồn tại dưới 2 tuần, nhưng những sang thương sâu hơn như sẩn hoặc nốt có thể tồn tại dai dẳng đến vài tháng.

Cơ chế mụn trứng cá - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Cơ chế mụn trứng cá

2. PHÂN ĐỘ MỤN TRỨNG CÁ

Trứng cá có thể chia làm những mức độ như: nhẹ, vừa và nặng. Cồi đóng và những sang thương viêm thường được đánh giá riêng lẻ.

  • Trứng cá nhẹ: < 20 cồi, < 15 sang thương viêm, hoặc tổng cộng ít hơn 30 sang thương.
  • Trứng cá trung bình: 20-100 cồi, 15-50 sang thương viêm, hoặc tổng cộng 30-125 sang thương.
  • Trứng cá nặng: >5 nang (mụn bọc ), tổng cộng > 100 cồi, > 50 sang thương viêm, hoặc tổng cộng lớn hơn 125 sang thương.

Nhiều bác sĩ da liễu đánh giá mức độ nặng của mụn trứng cá một cách chính xác hơn bằng thang đo mức độ (ví dụ như là thang đo của nhóm Leed). Sang thương viêm được so sánh với một bộ hình chuẩn để đánh giá mức độ (thang đo này được cho điểm từ 1 đến 12, trong đó 1 là nhẹ nhất và 12 là nặng nhất).

Phân loại mụn - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Phân loại mụn

  • A. Trứng cá nhẹ, nhiều cồi mở
  • B. Trứng cá trung bình, nhiều cồi mở, cồi đóng, sẩn viêm
  • C. Trứng cá nặng, cồi mở, cồi đóng, sẩn viêm, nang

Trong thử nghiệm lâm sàng để đánh giá việc điều trị mụn, lượng sang thương viêm và không viêm được đếm một cách cẩn thận trong các khoảng thời gian đều đặn. Nhưng thực sự là rất khó để thực hiện việc này.

Điều trị mụn - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

3. ĐIỀU TRỊ

Phương pháp điều trị mụn trứng cá tùy thuộc vào tuổi, giới tính, phạm vi và mức độ của mụn.

Biên soạn : BS.CKI. Hun Kim Hồng

(Một số hình ảnh được thu thập từ internet)

Search

+