NGUYỄN QUYỀN

18 Th4 2013 Thư cám ơn

Trước ân tình của bệnh viện, tôi vô cùng cảm kích. Xin bệnh viện nhận nơi đây tấm lòng biết ơn chân thành của gia đình tôi. Chúc bệnh viện luôn xứng danh “Lương y như từ mẫu”. Thơ:

Tôi người quê đất Phú Yên

Mang bệnh khiếm thính xuội thuyền về đây.

Bệnh viện mở rộng vòng tay

Hết lòng chăm sóc bệnh này mới qua.

Hôm nay về lại quê nhà

Chân thành cảm kích viện ta suốt đời.

Ngày 12 tháng 06 năm 2013

Nguyễn Quyền

bd6

 

Người viết : Nguyễn Quyền

Search

+