Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh Viện năm 2017

Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh Viện năm 2017

Sáng ngày 01/12/2017, Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn đã vinh dự được đón tiếp Sở Y tế về kiểm tra và đánh giá chất lượng Bệnh Viện; đây là hoạt động thường niên và được Sở Y tế …

Xem thêm→

Danh mục kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

DANH MỤC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn – Y Đức – Chất Lượng – Thân Thiện

Địa chỉ: Số 1-3, 6 – 8, 9 – 15 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://taimuihongsg.com – Facebook: https: www.facebook.com/benhvientaimuihongsg

Xem thêm→

Chiến dịch lắng nghe ý kiến khách hàng về chất lượng khám chữa bệnh

Chiến dịch “ Lắng nghe ý kiến Khách hàng về chất lượng Khám chữa bệnh của Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn”.

Chiến dịch “ Lắng nghe ý kiến Khách hàng về chất lượng Khám chữa bệnh của Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn”.

Thực hiện theo Quyết …

Xem thêm→

Search

+