KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN NĂM 2017 Sáng ngày 01/12/2017, Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn đã vinh dự được đón tiếp Sở Y tế về kiểm tra và đánh giá chất lượng Bệnh Viện; đây là hoạt động thường niên và được Sở Y tế…

DANH MỤC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn – Y Đức – Chất Lượng – Thân Thiện Địa chỉ: Số 1-3, 6 – 8, 9 – 15 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh Website:  www.taimuihongsg.com – Facebook: https: www.facebook.com/benhvientaimuihongsg

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016 Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn – Y Đức – Chất Lượng – Thân Thiện Địa chỉ: Số 1-3, 6 – 8, 9 – 15 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh Website:  www.taimuihongsg.com – Facebook: https: www.facebook.com/benhvientaimuihongsg

Chiến dịch “ Lắng nghe ý kiến Khách hàng về chất lượng Khám chữa bệnh của Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn”. Chiến dịch “ Lắng nghe ý kiến Khách hàng về chất lượng Khám chữa bệnh của Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn”. Thực hiện theo Quyết định QĐ 2151/QĐ-BYT của Bộ…

Kết quả kiểm tra Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn của Sở Y Tế HCM năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015 Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn – Y Đức – Chất Lượng – Thân Thiện Địa chỉ: Số 1-3, 6 – 8, 9 – 15 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh Website:  www.taimuihongsg.com – Facebook: https: www.facebook.com/benhvientaimuihongsg

DANH MỤC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn – Y Đức – Chất Lượng – Thân Thiện Địa chỉ: Số 1-3, 6 – 8, 9 – 15 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh Website:  www.taimuihongsg.com – Facebook: https: www.facebook.com/benhvientaimuihongsg

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn – Y Đức – Chất Lượng – Thân Thiện Địa chỉ: Số 1-3, 6 – 8, 9 – 15 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh Website:  www.taimuihongsg.com – Facebook: https: www.facebook.com/benhvientaimuihongsg

Hotline        (028) 38.213.456

Pin It on Pinterest