BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (Phần I)

BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (Phần I)

I. ĐỊNH NGHĨA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (Theo tổ chức y tế thế giới WHO)

Đái tháo đường là một rối loạn chuyển hóa, do nhiều nguyên nhân, đặc trưng bởi tình trạng tăng đường huyết mãn tính, với các rối loạn chuyển hóa đường đạm, mỡ, hậu quả của sự thiếu Insulin.

Có …

Xem thêm

Search

+