PHÂN BIỆT CÁC LOẠI TẬT KHÚC XẠ Ở MẮT Tật khúc xạ hiện nay khá phổ biến, đó là mắt không thể tập trung nhìn rõ các hình ảnh ở môi trường bên ngoài. Vì vậy, nếu được phát hiện sớm và điều chỉnh kịp thời sẽ tránh được những hậu quả đáng tiếc có…

Hotline        (028) 38.213.456