PHÂN BIỆT CÁC LOẠI TẬT KHÚC XẠ Ở MẮT

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI TẬT KHÚC XẠ Ở MẮT

Tật khúc xạ hiện nay khá phổ biến, đó là mắt không thể tập trung nhìn rõ các hình ảnh ở môi trường bên ngoài. Vì vậy, nếu được phát hiện sớm và điều chỉnh kịp thời sẽ tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra như nhượcXem thêm

CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG

CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG

1. Thế nào là cận thị?

Cận thị là một trong những trường hợp mà người ta không nhìn rõ được vật khi ở xa.
Cận thị nên được phát hiện sớm và có hướng điều chỉnh kịp thời nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra như nhược thị, bong võng mạc…Xem thêm

Search

+