Hotline  (028) 38.213.456
Open/Close Menu Y Đức – Chất Lượng – Thân Thiện

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/05/1893 – 12/05/2017 & PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “VỆ SINH TAY” NĂM 2017 Chiều ngày 12/5 vừa qua, Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn đã tổ chức chào mừng ngày Quốc Tế Điều Dưỡng và thông qua đó để…

Ngày 18-06-2015,  Hội Điều Dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tổ chức Vital Links Hoa Kỳ và Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn – Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn đã tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề “Quản lý điều dưỡng 2015”. Hội thảo là cơ hội gặp gỡ…

Hotline        (028) 38.213.456