Hội thảo “Nói không với bệnh Viêm Gan”

HỘI THẢO “NÓI KHÔNG VỚI BỆNH VIÊM GAN”

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY

VIÊM GAN THẾ GIỚI

Hưởng ứng ngày viêm gan thế giới – Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn tổ chức chương trình tháng hành động hưởng ứng ngày viêm Gan thế giới và “Hội thảo NÓI KHÔNG VỚI BỆNH VIÊM GAN”.

Việt …

Xem thêm

Search

+