Khiếm thính ở trẻ em

Khiếm thính (Điếc Câm) ở trẻ em

THS.BS.CKII. Trương Kim Tri

 Trưởng Khoa Khám Bệnh – Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

I. Định nghĩa Khiếm thính ở trẻ:

  • Là em bé không nói được vì bé không nghe tiếng nói và không bắt chước được.
  • Là trẻ khiếm khuyết thính giác nặng (IV) và sâu (V) mà không


Xem thêm

Search

+