Nội soi hoạt nghiệm thanh quản – Kiểm tra rối loạn giọng nói

Nội soi Hoạt nghiệm thanh quản

Nội soi thanh quản thường quy

Phương pháp kiểm tra rối loạn giọng nói

CÁC KỸ THUẬT NỘI SOI THANH QUẢN

Nhiều bệnh nhân rối loạn giọng nói bị gây ra bởi các vấn đề trong thanh quản và cổ họng. Do đó cần kiểm tra cẩn thận và chi tiết thanh quản và …

Xem thêm

Search

+