Phòng xét nghiệm đạt chứng chỉ An Toàn sinh học cấp II

Đạt chứng chỉ An Toàn sinh học cấp II cho Phòng xét nghiệm

Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn đạt chứng chỉ An Toàn sinh học cấp II cho phòng xét nghiệm.

Tháng 7.2016 vừa qua, Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Khám Đa Khoa QuốcXem thêm

Search

+