Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh Viện năm 2017

Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh Viện năm 2017

Sáng ngày 01/12/2017, Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn đã vinh dự được đón tiếp Sở Y tế về kiểm tra và đánh giá chất lượng Bệnh Viện; đây là hoạt động thường niên và được Sở Y tế tổ chức thực hiện mỗi năm một lần và ápXem thêm

Search

+