RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH (Thời kỳ tiền mãn kinh)

RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH

Thời kỳ tiền mãn kinh sẽ xuất hiện khi nào? Kéo dài trong bao lâu? Vấn đề này khó có thể trả lời chuẩn xác.

Khởi điểm và kỳ hạn thời kỳ tiền mãn kinh không có tiêu chí thời gian rõ ràng, nhìn chung bình quân trên dưới 45 tuổi. Tuổi mãn kinh cóXem thêm

Search

+