Thông báo về địa chỉ chính xác của Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

THÔNG BÁO VỀ ĐỊA CHỈ CHÍNH XÁC CỦA

BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN

Thông báo về địa chỉ chính xác của Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - Taimuihongsg.com

Kính gởi quý khách hàng,

Thời gian vừa qua, một số khách hàng của Bệnh viên có phản ánh đến Ban Giám Đốc về vấn đề sai địa chỉ Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn, đó là khi họ tìm kiếm trên trang Google …

Xem thêm

Search

+