U tuyến Thượng Thận thường gặp

CÁC U TUYẾN THƯỢNG THẬN THƯỜNG GẶP

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN

I. Tuyến thượng thận

Tuyến thượng thận là tuyến nội tiết gồm hai tuyến, có hình dạng giống như hình tháp nằm úp phía trên hai thận. Tuyến thượng thận được cấu tạo bởi hai phần: vỏ thượng thận và tủy thượng thận.

Phần vỏ …

Xem thêm

Search

+