Imprimer

UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG  BS. Hoàng Lương Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn. I. ĐẠI CƯƠNG VỀ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG Ung thư Vòm họng là loại ung thư chiếm tỷ lệ cao nhất và đáng nghi ngại nhất trong các loại ung thư đường hô hấp trên. Ở Việt Nam: GS Trần…

Hoithao_T4 EDIT

HỘI THẢO TƯ VẤN SỨC KHỎE  “ CÁCH PHÒNG NGỪA HỮU HIỆU UNG THƯ VÒM HỌNG, HẠ HỌNG, THANH QUẢN” Ung thư Vòm họng – Hạ họng – Thanh quản là loại ung thư chiếm tỷ lệ cao nhất và đáng nghi ngại nhất trong các loại ung thư đường hô hấp trên. Bệnh có…

Hotline        (028) 38.213.456