Đường lây nhiễm của vi khuẩn Helicobacter pylori?

Đường lây nhiễm của vi khuẩn

Helicobacter pylori

BS. MAI THỊ DIỆU TRINH

Chuyên Khoa Tiêu hóa – Gan mật Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Về đường lây của vi khuẩn Helicobacter pylori hiện còn một số vấn đề chưa rõ nhưng có 3 nguồn lây chính thức:

vi khuẩn Helicobacter pylori - Phòng Khám Tai Mũi Họng Sài Gòn

1. Nguồn lây từ động vật: Một số loại …

Xem thêm

Search

+