PHÂN BIỆT CÁC LOẠI TẬT KHÚC XẠ Ở MẮT

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI TẬT KHÚC XẠ Ở MẮT

Tật khúc xạ hiện nay khá phổ biến, đó là mắt không thể tập trung nhìn rõ các hình ảnh ở môi trường bên ngoài. Vì vậy, nếu được phát hiện sớm và điều chỉnh kịp thời sẽ tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra như nhượcXem thêm

Search

+