Điện tâm đồ

Điện tâm đồ

Đo điện tim hay điện tâm đồ để ghi lại quá trình hoạt động điện của tim tại những vị trí quy ước, dự...
Xem thêm
Điếc đột ngột

Điếc đột ngột

Định nghĩa Điếc đột ngột: Là điếc tiếp nhận từ 30dB (đề xi ben) trở lên, ít nhất ở 3 tần số liê...
Xem thêm
Ung Thư Thanh Quản

Ung Thư Thanh Quản

Ung thư thanh quản là loại ung thư hay gặp ở Việt Nam, cao hơn ung thư hạ họng. Ung thư thanh quản h...
Xem thêm