Thư cám ơn

Anh Nguyễn Quyền, Ngày 12 tháng 6 năm 2013

“Bệnh viện mở rộng vòng tay, Hết lòng chăm sóc bệnh này mới qua”

Tôi là người khiếm thính đã nhiều năm chữa trị ở bệnh viện địa Phương (quê tôi) nhưng kh6ong hế thuyên giảm. Bệnh tình đã ảnh hưởng đến công việc của tôi rất nhiều, tôi rất hoang mang trước nguy cơ trở thành người vô dụng, thương cha sớm tật nguyền nên con tôi đã tìm hiểu qua Internet và đã thấy được thông tin “Bệnh viện Tai – Mũi họng Sài Gòn.

Search

+