info 320231226140604 scaled

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN, CẬP NHẬT LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 2023

Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn gửi thông báo triển khai phổ biến, cập nhật Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 như sau:

Ngày 20/3/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 264/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Theo đó, việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được quy định như sau:

1. Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và các văn bản thi hành:

Cơ quan thực hiện: Bộ Y tế.

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và các văn bản quy định chi tiết thi hành:

  • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các Bác sĩ, Điều dưỡng, các cá nhân hoạt động trong và ngoài y tế về các quy định về quyền và nghĩa vụ, các nội dung mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.
  • Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

3. Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định sau: Từ 1/1/2027 đối với chức danh bác sĩ; Từ 1/1/2028 đối với các chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh; Từ 1/1/2029 với các chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

4. Chứng chỉ hành nghề được cấp trước 1/1/2024 được chuyển đổi sang giấy phép hành nghề và thực hiện việc gia hạn theo định kỳ 5 năm một lần kể từ ngày chuyển đổi.

5. Các đối tượng đề nghị cấp giấy phép hành nghề trong khoảng thời gian sau không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề:

  • Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề bác sĩ từ 1/1/2024 – 31/12/2026;
  • Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh từ 1/1/2024 – 31/12/2027;
  • Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng từ 1/1/2024 – 31/12/2028.

6. Người được cấp văn bằng y sĩ trình độ trung cấp sau 31/12/2026 không được cấp giấy phép hành nghề y sĩ.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09/01/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Vui lòng xem chi tiết tại: Luat KBCB 15.2023.QH15

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Search

+