KIẾN THỨC VỀ BỆNH

A - Z

ĐẶT HẸN KHÁM BỆNH

GIỜ LÀM VIỆC: 7h30 - 19h45

Bs. Trương Kim Tri (Khoa Tai Mũi Họng) không khám từ ngày 16/09/2020 đến hết ngày 19/09/2020
Loading...