Thư cảm ơn của Bệnh nhân Vũ Thành Lập

Thư cảm ơn của Bệnh nhân Vũ Thành Lập

Qua 2 ngày điều trị tại Bệnh viện, tôi cảm thấy rất hài lòng, các cô Điều dưỡng phục vụ ân cần chu đáo. Tôi đã từng chữa trị và khám chữa bệnh tại một số Bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng đây là Bệnh viện mà tôi hài lòng nhất. Cảm ơn các Bác sĩ, y tá và hộ lý đã phục vụ chu đáo ân cần với tôi những ngày qua.

Tp. HCM ngày 29/03/2017

 2017-05-23 17.04.00

 

Search

+