BS. Lâm Thị Tú
Giám đốc Chuyên môn Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn
 

Họ và tên: Lâm Thị Tú

Bác sĩ Chuyên khoa Chuyên ngành Nội – Nhi

Lĩnh Vực Chuyên Sâu:

  • Nội Tổng Quát
  • Nhi
  • Nội tiết

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học Y Khoa Hà Nội

Đào tạo chuyên ngành:

  • 1977: Bác sĩ chuyên khoa Nội – Nhi

Học tập, hội nghị nước ngoài:  Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Chuyên môn Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Công tác đã kinh qua:

  • 1977-1992: Trưởng PKĐK TP Đồng Hới, Quảng Bình
  • 1992-2010: BV 115, TPHCM: khoa Tim Mạch, Nội Nhiễm, Khoa Khám Bệnh
  • 2010-2013: Bác sĩ Nội-Nhi PKĐK Quốc Tế Sài Gòn

 

Đội ngũ bác sĩ

Tìm Bác sĩ