BS. Lâm Thị Tú

Giám đốc Chuyên môn Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn

Bằng cấp

  • Tốt nghiệp Đại học Y Khoa Hà Nội.

Học tập, hội nghị nước ngoài

  • Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia.
Loading
Loading...

Công tác đã kinh qua

  • 1977-1992: Trưởng PKĐK TP Đồng Hới, Quảng Bình
  • 1992-2010: BV 115, TPHCM: khoa Tim Mạch, Nội Nhiễm, Khoa Khám Bệnh
  • 2010-2013: Bác sĩ Nội-Nhi PKĐK Quốc Tế Sài Gòn

Đào tạo chuyên ngành

  • 1977: Bác sĩ chuyên khoa Nội – Nhi

Chức vụ hiện nay

  • Giám đốc Chuyên môn Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn.

Lĩnh vực chuyên sâu

  • Nội Tổng Quát
  • Nhi
  • Nội tiết